Podpowiedzi słów i fraz podczas pisania — program TypingAid

Użytkownicy Tradosa Studio znają zapewne funkcję AutoSuggest. Jest to przydatne narzędzie podpowiadające piszącemu słowa bądź całe frazy, które można zastosować w danym kontekście. Wyświetlane sugestie pochodzą z różnych źródeł, m.in. baz terminologicznych, pamięci tłumaczeń czy specjalnie w tym celu wygenerowanych słowników. Korzyść polega na tym, że zamiast pisać po raz nie wiadomo który ten sam ciąg znaków, wystarczy nacisnąć klawisz Enter. Zysk jest tym większy, im dłuższy ciąg znaków uda się wstawić, naciskając jeden klawisz. Okazuje się, że z podobnego udogodnienia można korzystać podczas pisania niezależnie od tego, jakiego programu się używa. Istnieje skrypt AutoHotkey o nazwie TypingAid, który oferuje podobne funkcje. Nie działa dokładnie tak samo, jak funkcja AutoSuggest z Tradosa Studio, ale pod pewnym względem nawet ją przewyższa — potrafi uczyć się nowych słów. Program TypingAid to skrypt AutoHotkey, który został przekształcony do postaci pliku wykonywalnego .exe za [...] Czytaj dalej