Uproszczenie klawiszologii za pomocą AutoHotkey

Kiedy pojawia się zlecenie, które trzeba wykonać w nieużywanym wcześniej narzędziu, zwykle nie da się uniknąć konieczności nauki nowych kombinacji klawiszy. Nie obowiązuje w tym zakresie żaden standard. I nie chodzi tylko o klawisze przypisane do konkretnych funkcji, ale nawet o zestaw funkcji, które są obsługiwane przez programy do tłumaczenia. Weźmy na przykład OpenTM2 i Trados 2007. W OpenTM2 po otwarciu pliku kursor zostaje umieszczony w pierwszym segmencie tłumaczenia i użytkownik może od razu rozpocząć pracę. W Trados 2007, żeby rozpocząć tłumaczenie po otwarciu pliku w TagEditor, trzeba najpierw nacisnąć kombinację klawiszy Alt+Home. Podczas tłumaczenia w OpenTM2 w oknie Translation Memory wyświetlane są podpowiedzi i może być ich kilka. Do segmentu można wstawić dowolną spośród wyświetlanych, naciskając kombinację klawiszy Ctrl+nr podpowiedzi. Natomiast w oknie Translator’s Workbench wyświetlana jest tylko jedna podpowiedź i aby ją wstawić do tłumaczenia, trzeba nacisnąć [...] Czytaj dalej