Podpowiedzi słów i fraz podczas pisania — program TypingAid

Użytkownicy Tradosa Studio znają zapewne funkcję AutoSuggest. Jest to przydatne narzędzie podpowiadające piszącemu słowa bądź całe frazy, które można zastosować w danym kontekście. Wyświetlane sugestie pochodzą z różnych źródeł, m.in. baz terminologicznych, pamięci tłumaczeń czy specjalnie w tym celu wygenerowanych słowników. Korzyść polega na tym, że zamiast pisać po raz nie wiadomo który ten sam ciąg znaków, wystarczy nacisnąć klawisz Enter. Zysk jest tym większy, im dłuższy ciąg znaków uda się wstawić, naciskając jeden klawisz. Okazuje się, że z podobnego udogodnienia można korzystać podczas pisania niezależnie od tego, jakiego programu się używa. Istnieje skrypt AutoHotkey o nazwie TypingAid, który oferuje podobne funkcje. Nie działa dokładnie tak samo, jak funkcja AutoSuggest z Tradosa Studio, ale pod pewnym względem nawet ją przewyższa — potrafi uczyć się nowych słów. Program TypingAid to skrypt AutoHotkey, który został przekształcony do postaci pliku wykonywalnego .exe za [...] Czytaj dalej

Tłumaczenie „na pustyni”

Nie bardzo wiedziałem, jak zatytułować ten artykuł, więc muszę zacząć od wyjaśnienia, o co mi chodzi. Zdarzają się projekty wymagające korzystania z egzotycznego narzędzia zewnętrznego dostępnego jedynie online, które nie jest z niczym zintegrowane, nie udostępnia funkcji eksportu tłumaczenia w żadnym formacie, nie daje możliwości przeszukiwania bazy wcześniejszych tłumaczeń i nie pozwala nawet na swobodny dostęp do bieżącego tłumaczenia, na przykład po to, by zanim tłumacz zacznie pracę, mógł zapoznać się z grubsza z kontekstem. Oferuje, co prawda, możliwość sprawdzania na bieżąco pisowni, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy lokalnie zainstalowany jest jedynie słuszny pakiet biurowy, z którego na przykład ja nie korzystam. Klawiszologia jest tak dziwaczna, że niemożliwa do zapamiętania. Narzędzie nie posiada funkcji wykrywania i wyświetlania terminów znajdujących się w słowniku. Słownik, owszem, istnieje i jest nawet dostępny na dwa sposoby: za pomocą przeglądarki internetowej [...] Czytaj dalej

Eksportowanie tłumaczenia z Alchemy Catalyst Translator/Lite Edition

Nie lubię programu Alchemy Catalyst, ale od czasu do czasu, niestety, muszę w nim coś przetłumaczyć. W wersji Translator/Lite Edition program ten nie pozwala na eksport tłumaczenia w formacie czytelnym dla xbench, a przynajmniej nigdzie nie znalazłem takiej opcji. Pliki do tłumaczenia mają rozszerzenie .ttk, ale format ten nie jest nigdzie opisany. Można zmienić rozszerzenie .ttk na .zip i rozpakować plik, ale nie na wiele się to zdaje, bo jego struktura jest, przynajmniej dla mnie, zbyt skomplikowana. Rozwiązałem ten problem za pomocą programu AutoHotkey. Nie jest to może rozwiązanie eleganckie ani w stu procentach niezawodne, ale do celów praktycznych wystarczająco skuteczne. Wymagało napisania skryptu, który przechodzi po kolei przez poszczególne segmenty tłumaczenia, zaznacza i kopiuje do schowka treść oryginału, po czym zapisuje ją w pliku tekstowym, a następnie robi to samo z tekstem przetłumaczonym. Kod skryptu prezentuję poniżej. Uważam tę metodę za stosunkowo zaawansowaną, [...] Czytaj dalej

Uproszczenie klawiszologii za pomocą AutoHotkey

Kiedy pojawia się zlecenie, które trzeba wykonać w nieużywanym wcześniej narzędziu, zwykle nie da się uniknąć konieczności nauki nowych kombinacji klawiszy. Nie obowiązuje w tym zakresie żaden standard. I nie chodzi tylko o klawisze przypisane do konkretnych funkcji, ale nawet o zestaw funkcji, które są obsługiwane przez programy do tłumaczenia. Weźmy na przykład OpenTM2 i Trados 2007. W OpenTM2 po otwarciu pliku kursor zostaje umieszczony w pierwszym segmencie tłumaczenia i użytkownik może od razu rozpocząć pracę. W Trados 2007, żeby rozpocząć tłumaczenie po otwarciu pliku w TagEditor, trzeba najpierw nacisnąć kombinację klawiszy Alt+Home. Podczas tłumaczenia w OpenTM2 w oknie Translation Memory wyświetlane są podpowiedzi i może być ich kilka. Do segmentu można wstawić dowolną spośród wyświetlanych, naciskając kombinację klawiszy Ctrl+nr podpowiedzi. Natomiast w oknie Translator’s Workbench wyświetlana jest tylko jedna podpowiedź i aby ją wstawić do tłumaczenia, trzeba nacisnąć [...] Czytaj dalej

Automatyzacja rutynowych czynności za pomocą AutoHotkey

Podczas tłumaczenia wykonuje się wiele rutynowych czynności, które są niezbędne lub przynajmniej bardzo przydatne, ale zajmują dodatkowy czas. Oczywiście jest bez porównania lepiej niż w czasach sprzed Internetu, kiedy na przykład w poszukiwaniu odpowiedniego tłumaczenia nieznanego terminu trzeba było sięgnąć po grube tomisko słownika, wyszukać odpowiednią stronę, a potem znaleźć na tej stronie właściwe słowo. Teraz można skorzystać z ulubionej przeglądarki, ale kilka czynności za pomocą myszy lub klawiatury trzeba i tak wykonać, a czas ich wykonania można dość łatwo przeliczyć na pieniądze. (Takie przykładowe obliczenie wykonałem w tym artykule). Do skrócenia tego czasu doskonale nadaje się program AutoHotkey. Niektóre jego możliwości już opisałem. W tym miejscu chciałbym przedstawić kilka prostych skrypcików, z których korzystam bardzo intensywnie nie tylko podczas tłumaczenia. Ponieważ są dla mnie użyteczne zawsze, gdy siedzę przy komputerze, umieściłem je w globalnym skrypcie [...] Czytaj dalej

AutoHotkey a pisanie tekstów

Jest kilka programów, które uważam za genialne, a jednym z nich jest na pewno AutoHotkey. Odkąd go zainstalowałem i jako tako poznałem, nie mogę się bez niego obejść. Jego zastosowania są wielorakie, ale w tym miejscu skupię się na tych jego możliwościach, które wspomagają pisanie tekstów, czyli to, czym zajmują się tłumacze. Obszerna dokumentacja wszystkich funkcji i możliwości ilustrowana dużą liczbą przykładów jest dostępna na stronie https://autohotkey.c … /docs/AutoHotkey.htm. W skrócie można powiedzieć, że działanie AutoHotkey polega na wykonywaniu przeznaczonych dla niego skryptów. Skrypt to plik tekstowy o dowolnej nazwie, ale z rozszerzeniem .ahk, w którym zapisane są odpowiednie instrukcje. Za pomocą tych instrukcji można tworzyć nawet bardzo złożone programy wyposażone w graficzny interfejs użytkownika, ale najłatwiejsze do wykorzystania skrypty mogą zawierać wyłącznie tzw. hotkey i hotstringi, które nie wymagają żadnych umiejętności programowania. Wystarczy poznać i [...] Czytaj dalej