Uproszczenie klawiszologii za pomocą AutoHotkey

Kiedy pojawia się zlecenie, które trzeba wykonać w nieużywanym wcześniej narzędziu, zwykle nie da się uniknąć konieczności nauki nowych kombinacji klawiszy. Nie obowiązuje w tym zakresie żaden standard. I nie chodzi tylko o klawisze przypisane do konkretnych funkcji, ale nawet o zestaw funkcji, które są obsługiwane przez programy do tłumaczenia. Weźmy na przykład OpenTM2 i Trados 2007. W OpenTM2 po otwarciu pliku kursor zostaje umieszczony w pierwszym segmencie tłumaczenia i użytkownik może od razu rozpocząć pracę. W Trados 2007, żeby rozpocząć tłumaczenie po otwarciu pliku w TagEditor, trzeba najpierw nacisnąć kombinację klawiszy Alt+Home. Podczas tłumaczenia w OpenTM2 w oknie Translation Memory wyświetlane są podpowiedzi i może być ich kilka. Do segmentu można wstawić dowolną spośród wyświetlanych, naciskając kombinację klawiszy Ctrl+nr podpowiedzi. Natomiast w oknie Translator’s Workbench wyświetlana jest tylko jedna podpowiedź i aby ją wstawić do tłumaczenia, trzeba nacisnąć [...] Czytaj dalej

Automatyzacja rutynowych czynności za pomocą AutoHotkey

Podczas tłumaczenia wykonuje się wiele rutynowych czynności, które są niezbędne lub przynajmniej bardzo przydatne, ale zajmują dodatkowy czas. Oczywiście jest bez porównania lepiej niż w czasach sprzed Internetu, kiedy na przykład w poszukiwaniu odpowiedniego tłumaczenia nieznanego terminu trzeba było sięgnąć po grube tomisko słownika, wyszukać odpowiednią stronę, a potem znaleźć na tej stronie właściwe słowo. Teraz można skorzystać z ulubionej przeglądarki, ale kilka czynności za pomocą myszy lub klawiatury trzeba i tak wykonać, a czas ich wykonania można dość łatwo przeliczyć na pieniądze. (Takie przykładowe obliczenie wykonałem w tym artykule). Do skrócenia tego czasu doskonale nadaje się program AutoHotkey. Niektóre jego możliwości już opisałem. W tym miejscu chciałbym przedstawić kilka prostych skrypcików, z których korzystam bardzo intensywnie nie tylko podczas tłumaczenia. Ponieważ są dla mnie użyteczne zawsze, gdy siedzę przy komputerze, umieściłem je w globalnym skrypcie [...] Czytaj dalej

Weryfikacja terminologii za pomocą xbench

Weryfikacja terminologii to jeden z ważnych aspektów kontroli jakości tłumaczenia. Terminologię przygotowuje się pod kątem konkretnego klienta. Na przykład dla większości odbiorców właściwym tłumaczeniem terminu „command” jest „polecenie”, ale Duży Niebieski konsekwentnie trzyma się wersji „komenda”. W obiegu są też dwa różne tłumaczenia terminu „instance”. Dla niektórych jest to po prostu „instancja”, ale inni zdecydowanie wolą „wystąpienie”. Przed oddaniem projektu koniecznie należy sprawdzić zastosowaną w nim terminologię. Niektóre programy dla tłumaczy są wyposażone w narzędzia do kontroli terminologii. Na przykład w Passolo istnieje grupa opcji ukrywająca się pod nazwą Terminology, a w Alchemy Catalyst jest coś, co nazywa się Validate Expert, jednak oba te narzędzia są niespecjalnie wygodne w użyciu. Najlepiej pod tym względem wygląda Trados Studio, gdzie jest blok opcji Terminology Verifier, który pozwala zdefiniować ustawienia domyślne na poziomie całego programu, a na poziomie [...] Czytaj dalej

< 1 2 3 4 >